top of page

ANSÖKAN

Ansökan skickas som PDF-fil till följande mailadress: erikandersaxelsson@gmail.com

 • Sista ansökningsdag: 31 januari 2023

Sökanden ska bifoga ett personligt brev som beskriver sin skada och sin historia. I brevet ska det även framkomma vad stipendiemedlen ska komma att användas till. 

I ansökan ska följande information inkluderas:

 • Sökandens namn, personnummer, bostadsadress, postort, telefonnummer

 • Beskrivning av sin idrottskarriär innan skadan

 • Beskrivning av skadan/sjukdomen och var det hände

 • Beskrivning av den permanenta funktionsnedsättningen (bifoga läkarintyg, max 2 år gammalt)

 • När skadan uppkom

 • Vilken eller vilka paraidrotter som du väntas börja utöva eller redan utövar 

 • Övrig information som du vill delge  

Urvalskriterier

 • Har bedrivit idrott på elitnivå

  • ”Elitidrott” definierat som följande (kandidater måste fylla minst 1 av alternativen):

   • Individuell elitidrottare som tävlat på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller i landslag​

   • Elitlagidrottare som spelat i någon av de två högsta nationella serierna/divisionerna under förutsättning att det inom den idrotten finns minst fyra serier/divisioner, i annat fall gäller den högsta nationella serien/divisionen

 • Har ådragit sig en bestående funktionsnedsättning, från sjukdom eller skada, som omöjliggör fortsatt idrottsutövande på samma nivå

 • Har som ambition att börja med paraidrott

 • Mottagaren ska ha skadat sig under de senaste 5 åren

 • Mottagaren ska vara inom åldersspannet 15 – 35 år

 • Mottagaren ska vara en svensk medborgare 

Meriterande för stipendiaten är exempelvis:

 • Visat god kamratanda på och utanför tävlingsscenen

 • Varit en inspiratör för andra

 • Har en positiv inställning till framtiden ​

bottom of page