top of page

VÅR HISTORIA

Axelsson Qviberg Paraidrottsstipendium är ett samarbete mellan (den tidigare) längdskidåkaren Erik Axelsson och Johan Qviberg. ​

Stipendiet bildades 2019 efter längdskidåkaren Erik Axelsson förlamades från bröstet och ned efter en cykelolycka. 

Vision och Ambition:

Stipendiet har till ändamål att med finansiella medel stödja idrottare som drabbats av en allvarlig skada eller sjukdom som omöjliggör fortsatt idrottsutövande på samma nivå. Stipendiet är tillägnat åt personer som har som ambition att ta sig tillbaka till en aktiv livsstil och paraidrott.

bottom of page